Op weg naar betere bereikbaarheid van de Kempen

Kempengemeenten sluiten regiodeal Op weg naar betere bereikbaarheid van de Kempen De vijf Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden) hebben de handen ineengeslagen om de Kempenregio bereikbaar te houden en de overlast van autoverkeer te beperken. De gemeenten gaan tot 2030 fasegewijs een pakket van maatregelen uitvoeren die de mobiliteit van de Kempen naar de Brainportregio moet verbeteren, maar daarbij de leefbaarheid van de Kempen niet uit het oog verliest. Tijdens het Regionaal […]

Read more

Stichting Huurdersraad de Kempen, Woningstichting de Zaligheden en de Kempengemeenten maken prestatieafspraken

Prestatieafspraken Donderdag 12 december ondertekenden Mariet Kerbusch (voorzitter van Stichting Huurdersraad de Kempen), Chris Theuws (directeur-bestuurder van Woningstichting de Zaligheden) en de wethouders Manon Theuws (gemeente Bergeijk), Fons d’ Haens (gemeente Bladel), Steven Kraaijeveld (gemeente Eersel) en Peter van de Noort (gemeente Reusel-De Mierden) de prestatieafspraken voor 2020. Door samen te werken worden doelen gerealiseerd die afzonderlijk minder makkelijk haalbaar zijn. Partijen leggen in prestatieafspraken vast wat hun bijdrage is aan de volkshuisvesting Alle partijen […]

Read more

Realisatie nieuwe woningen ‘Even Buiten’ Fase 4

Even buiten Bergeijk, op een plek die iedereen kent als Terlo in de kern ‘t Loo, wordt gebouwd aan een nieuwe buurt. Kleinschalig en passend in de omgeving. Voor de vierde fase is het gebied tussen het water van de Breerijt en de Weebosserweg onlangs bouwrijp gemaakt. Voor het project dat bestaat uit 24 woningen verdeeld over 18 rij- en hoekwoningen en 6 twee-onder-een-kap woningen, is de overeenkomst met de ontwikkelaar ondertekend. Later zullen daar […]

Read more

Wie wordt dit jaar de Ondernemer van het Jaar?

Vorig jaar zijn Arjan Rijkers en Kees Smolders van Herberg in het Wilde Zwijn en B&B De Vrolijcke Bosmuis uitgeroepen tot Bergeijkse Ondernemers van het jaar 2018. Tijdens het Ondernemerscontact op 17 maart 2020 wordt de opvolger of opvolgster bekendgemaakt. Kent u een ondernemer die u sterk waardeert. Bijvoorbeeld omdat hij of zij erg vernieuwend bezig is of iets biedt wat andere niet doen? Meld deze persoon dan aan voor de Ondernemer van het Jaar […]

Read more

Start heiwerkzaamheden beekdalbruggen de Keersop en de Run

In januari 2020 start Boskalis met de bouw van de bruggen over het beekdal van de Keersop en het beekdal van de Run. De aannemer begint met heiwerkzaamheden bij beekdal de Keersop op 13 januari. Een week later, op 20 januari, volgt ook het heien bij beekdal de Run. De werkzaamheden nemen per brug ongeveer 7 tot 8 weken in beslag. Er wordt gewerkt op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. Hinder De overlast voor […]

Read more

Verkeershandhaving

Te hard rijden is een veelbesproken onderwerp wanneer het gaat om verkeersveiligheid. In overleg met de gemeente worden door politie Eenheid Oost-Brabant met enig regelmaat snelheidscontroles gehouden in de gemeente Bergeijk, die zijn ingericht conform de richtlijnen ten behoeve van de maximumsnelheid. Deze controles vinden plaats op locaties waar ongevallen en snelheid een mogelijke relatie met elkaar hebben. In Oost-Brabant zijn in totaal 64 trajecten waarop snelheidscontroles worden uitgevoerd. In de afgelopen periode hebben de […]

Read more

Openbare bekendmakingen (2)

Vooraankondiging voorontwerp Bestemmingsplan vakantiepark De Zwarte Bergen te Luyksgestel inzake de ontwikkeling van het vakantiepark. Het tijdstip van de ter inzage legging van het voorontwerp bestemmingsplan zal binnenkort worden bekend gemaakt in de Eyckelbergh, het digitale gemeenteblad en de Staatscourant. Ontwerp Bestemmingsplan “Burgemeester Lindersweg 7 (gewijzigd)” voorziet in het wijzigen van de agrarische functie van het perceel naar een functie Recreatie ten behoeve van realisatie van een Bed &  Breakfast en een minicamping. In april/mei […]

Read more

Openbare bekendmakingen (1)

Openbare bekendmakingen  Rechtsgeldige bekendmaking vergunningen, meldingen en ontheffingen via internet De gemeente Bergeijk maakt alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het gemeenteblad op https://www.officielebekendmakingen.nl. Deze link kunt u ook vinden op onze website. Onderstaande verkorte berichten bieden wij aan als service. De digitale versie is rechtsgeldig. Via de website van officiële bekendmakingen kunt u zich gratis aanmelden voor een Attenderingsfunctie voor berichten uit uw buurt. Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen Bergeijk, […]

Read more

Koninklijke Onderscheiding voor Henri van Beek

De heer Henri van Beek uit Westerhoven kreeg zijn lintje uitgereikt op vrijdag 20 december 2019 tijdens zijn afscheidsreceptie in de Brandweerkazerne van Bergeijk. Henri van Beek Al vanaf 1975 heeft deze vrijwillige brandweerman zijn ‘broek en schoenen instap klaar naast het bed staan’, zoals zijn collega’s dat noemen. Het zal dan ook even wennen zijn nu hij met pensioen gaat. Niet dat hij het rustiger aan gaat doen… want de diverse buurtverenigingen, organisaties en […]

Read more

Informatieavond

Uitvoering herinrichting Rijt / Hoge Rijt Luyksgestel Hierbij nodigen wij betrokkenen en geïnteresseerden uit voor een informatieavond met als onderwerp de start van de uitvoering van de herinrichting van Rijt en Hoge Rijt in Luyksgestel. De informatieavond vindt plaats op donderdag 16 januari 2020 in Gemeenschapscentrum Den Eijkholt, Kapellerweg 3 te Luyksgestel en begint om 19.30 uur en is naar verwachting om ca. 21.00 uur afgelopen. Het betreft een vervolg op de inloopavond van 18 november 2019, waar […]

Read more
1 7 8 9 10 11 12