Inloopbijeenkomst ontwerp projectplan waterwet Keersopperbeemden

Op donderdag 13 februari 2020 organiseert Waterschap De Dommel een inloopbijeenkomst om u te informeren over het ontwerp projectplan waterwet Keersopperbeemden. De inloopbijeenkomst vindt plaats in het “Informatiecentrum N69” – Braambos 5 in Westerhoven. U bent van harte welkom om vrij binnen te lopen tussen 15.00 en 21.00 uur. Waterschap De Dommel wil aan de slag met de herinrichting van het beekdal van de Keersop nabij de Keersopperbeemden. Het projectgebied van dit project beslaat het […]

Read more

Openbare bekendmakingen

Rechtsgeldige bekendmaking vergunningen, meldingen en ontheffingen via internet De gemeente Bergeijk maakt alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het gemeenteblad op https://www.officielebekendmakingen.nl. Deze link kunt u ook vinden op onze website. Onderstaande verkorte berichten bieden wij aan als service. De digitale versie is rechtsgeldig. Via de website van officiële bekendmakingen kunt u zich gratis aanmelden voor een Attenderingsfunctie voor berichten uit uw buurt. Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen Bergeijk, Broekstraat 33, vernieuwen […]

Read more

DNA boek gepresenteerd

Op dinsdag 28 januari 2020 is een eerste exemplaar van het DNA boek van Bergeijk door wethouder Stef Luijten aangeboden aan vertegenwoordigers van de kern- en dorpsraden. Door meerdere bijeenkomsten en gesprekken met inwoners en ondernemers in Bergeijk te organiseren is opgetekend wat De Natuurlijke Aard van Bergeijk is. Wie zijn wij, en op welke aspecten verschilt de ene kern van de andere? Dat is vertaald in tekst, beeld, structuren en kleuren. Na een toelichting […]

Read more

Raadsvergadering – gemeenteraad Bergeijk

Gemeenteraad Op donderdag 30 januari 2020 om 20.00 uur vindt er een raadsvergadering plaats. De agenda en stukken zijn op de gebruikelijke plaatsen ter inzage gelegd en worden, voor zover digitaal beschikbaar, gepubliceerd via www.bergeijk.nl/vergaderdata. Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis Voorzitter: A. Callewaert-de Groot Nadere informatie over de vergadering kan verkregen worden bij de griffie, bereikbaar via telefoonnummer 0497 – 551 450 of via e-mail griffie@bergeijk.nl.

Read more

Jeugdgemeenteraad

Op donderdag 6 februari 2020 om 15.45 uur vindt de 2de vergadering van de jeugdgemeenteraad plaats. De agenda en stukken zijn voor zover digitaal beschikbaar, gepubliceerd via www.bergeijk.nl/vergaderdata Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis Voorzitter: M. Theuws Nadere informatie over de vergadering kan verkregen worden bij de griffie, bereikbaar via telefoonnummer 0497 – 551 450 of via e-mail griffie@bergeijk.nl.  

Read more

Presidium – commissie ABZ

Op donderdag 6 februari 2020 vindt na de commissie ABZ (aanvang 20.30 uur) vindt er in kamer 0.05 van het gemeentehuis een openbare vergadering plaats van het presidium van de gemeente Bergeijk. Nadere informatie over de vergadering kan verkregen worden bij de griffier, bereikbaar via telefoonnummer 0497 – 551 450 of via e-mail griffie@bergeijk.nl

Read more

Commissievergaderingen

Op de volgende data vinden er openbare vergaderingen plaats in de raadzaal van het gemeentehuis; Dinsdag 4 februari 2020 vanaf 19.30 uur Maatschappelijke zaken en Grondgebied zaken Donderdag 6 februari 2020 om 20.30 uur Algemeen Bestuurlijke Zaken De agenda’s en stukken zijn op de gebruikelijke plaatsen ter inzage gelegd en worden, voor zover digitaal beschikbaar, gepubliceerd op www.bergeijk.nl/vergaderdata. Indien u ten aanzien van een voorstel als belanghebbende of betrokkene gebruik wilt maken van het “inspreekrecht” […]

Read more

Openbare bekendmakingen – Bergeijk

Rechtsgeldige bekendmaking vergunningen, meldingen en ontheffingen via internet De gemeente Bergeijk maakt alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het gemeenteblad op https://www.officielebekendmakingen.nl. Deze link kunt u ook vinden op onze website. Onderstaande verkorte berichten bieden wij aan als service. De digitale versie is rechtsgeldig. Via de website van officiële bekendmakingen kunt u zich gratis aanmelden voor een Attenderingsfunctie voor berichten uit uw buurt. Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen Bergeijk, de Hoef 6, […]

Read more
1 2 3 4 5 10