Afsluiting Hofloop

Van 6 t/m 16 april 2020 voert Gasunie in Bergeijk werkzaamheden uit aan de gastransportleidingen. De straat Hofloop zal afgesloten zijn van 6 t/m 8 april en van 14 t/m 16 april zodat er door Gasunie-technici veilig werkzaamheden kunnen worden verricht. Voor voetgangers en fietsers wordt een korte omleiding aangegeven. Deze werkzaamheden leveren geen gevaar op en de gaslevering blijft gewoon in stand. U hoeft zelf ook geen maatregelen te treffen. Afgezien van een lichte […]

Lees verder

Noodverordening corona

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft vrijdag 27 maart een nieuwe noodverordening vastgesteld. Hierin zijn de maatregelen verwerkt die 23 maart door het Rijk zijn ingevoerd voor bestrijding van het coronavirus. Dit maakt het mogelijk om in de veiligheidsregio te handhaven op deze maatregelen. De aangescherpte maatregelen hebben als doel de verspreiding van het coronavirus te beperken. De voorzitter van de veiligheidsregio is bevoegd om bijvoorbeeld een gebied, winkel of locatie te sluiten, wanneer […]

Lees verder

Lommel sluit kleine grensovergang

Lommel heeft, in overleg met de burgemeester van Bergeijk, besloten om enkel nog de grote grensovergang aan de Kolonie open te houden. De kleine grensovergang en ook de fietspaden via de Gestelsedijk zijn sinds vrijdag 27 maart 20.00 uur volledig afgesloten door middel van betonblokken. “Onze politie heeft niet de capaciteit om beide grensovergangen continu te blijven bemannen. Deze controles komen bovenop de andere corona-patrouilles op ons grondgebied én de reguliere interventies,” zegt burgemeester Bob […]

Lees verder

Afsluiting Fressevenweg

In verband met de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden wordt de Fressevenweg tussen rotonde Enderakkers en de gemeentegrens met Valkenswaard tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden gaan plaatsvinden op 6, 7 en 8 april aanstaande. Gelijktijdig voert de gemeente Valkenswaard ook onderhoudswerkzaamheden uit aan haar Bergeijksedijk, het verlengde van de Fressevenweg. Door werkzaamheden te combineren blijft de overlast beperkt. De werkzaamheden aan de Fressevenweg bestaan voornamelijk uit het plaatselijk repareren van het asfalt en het vervangen […]

Lees verder

Verkeershandhaving

Te hard rijden is een veelbesproken onderwerp wanneer het gaat om verkeersveiligheid. In overleg met de gemeente worden door politie Eenheid Oost-Brabant met enig regelmaat snelheidscontroles gehouden in de gemeente Bergeijk, die zijn ingericht conform de richtlijnen ten behoeve van de maximumsnelheid. Deze controles vinden plaats op locaties waar ongevallen en snelheid een mogelijke relatie met elkaar hebben. In Oost-Brabant zijn in totaal 64 trajecten waarop snelheidscontroles worden uitgevoerd. In de afgelopen periode hebben de […]

Lees verder

Financiële problemen door het coronavirus?

Alle aandacht gaat op dit moment uit naar het voorkomen van verspreiding van het coronavirus. We zijn ons ervan bewust dat deze maatregelen voor veel inwoners en ondernemers ook financiële gevolgen hebben. Vandaar dat we u een aantal praktische tips willen geven. • Maak een planning voor de inkomsten en uitgaven voor de komende tijd. Laat u niet overhalen om de hoofdprijs te betalen voor schaarse producten. • In eerste instantie zijn betalingsachterstanden vaak goed […]

Lees verder

Respecteer de grens!

Zo klinkt de warme oproep van burgemeester Bob Nijs van Lommel en Arinda Callewaert-de Groot van Bergeijk. “Even de grens over om te gaan winkelen, tanken, fietsen of wandelen. In ‘normale’ tijden is dat bijna dagelijkse of wekelijke kost,” zegt burgemeester Bob Nijs. “Jammer genoeg leven we vandaag in een andere tijd. Uitzonderlijke tijden, die vragen om uitzonderlijke maatregelen. Even de grens over, is vandaag niet aan de orde.” De grenzen van ons land zijn […]

Lees verder

Volgende fase voor bedrijventerrein Waterlaat Bergeijk

Vanuit de behoefte van Bergeijkse ondernemers zijn we een jaar geleden gestart met het in ontwikkeling nemen van de uitbereiding van het bedrijventerrein op de Waterlaat. Samen met een klankbordgroep hebben we een visie opgesteld met uitgangspunten voor het stedenbouwkundig plan van dit gebied. Het proces heeft daarna even stilgelegen door de landelijke stikstofdiscussie. Begin dit jaar is duidelijk geworden hoe we met stikstof om moeten gaan en hebben we een berekening gemaakt van het […]

Lees verder

Juffen en meesters in Bergeijk

Tip voor de thuiswerkmappen van de leerlingen van jullie school: Stop een afstreepkaart  of de bingoberenjachtkaart in het pakket, dan kunnen de kinderen direct beren gaan zoeken als ze weer naar huis gaan. Laat kinderen een leuke berenkleurplaat kleuren (zie hieronder een paar voorbeelden) en laat ze bezorgen bij thuisblijvers in hun omgeving. …. Heb je zelf nog leuke ideeën, laat ze hieronder maar weten. (ps Dank je wel, voor het vele werk dat jullie […]

Lees verder
1 2 3 4 15