Bestaansrecht Leergeld

We zijn als gemeente Bergeijk nu ruim 1 jaar aangesloten bij de Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen. Op 1 februari 2018 zijn we van start gegaan en als we terugkijken dan is er veel gebeurd. We zijn een flinke ervaring rijker geworden. Wat ik zelf nooit gedacht had is het feit dat zovele kinderen onze hulp zo dringend nodig hebben om als kind samen met anderen op te kunnen groeien. Dit jaar kregen we vanaf […]

Read more

Inloopbijeenkomst grootschalige zon- en windenergie

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken toe naar een gezamenlijk beleid voor grootschalige zon- en windenergie in de Kempen. Inwoners en andere stakeholders zijn betrokken bij het opstellen van dit beleid. Ook zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapportage. Tijdens de inloopbijeenkomst kunnen vragen gesteld worden over de milieueffectrapportage en worden de eerste contouren van het beleid gepresenteerd. Het beleid zal eind 2019 ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Inloopbijeenkomst […]

Read more

Wereldwijd aandacht voor dementie

Op 21 september is het Wereld Alzheimerdag. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor Alzheimer en tientallen andere aandoeningen die schuil gaan achter de naam dementie. Net als voorgaande jaren organiseren we voorafgaand aan de Wereld Alzheimerdag ‘de week van dementie’. Wethouder Manon Theuws trapt de week van dementie af op maandag 16 september om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens de week van dementie worden er veel activiteiten aangeboden zoals […]

Read more

Verkeershandhaving eerste halve jaar 2019

Te hard rijden is een veelbesproken onderwerp wanneer het gaat om verkeersveiligheid. In overleg met de gemeente en op basis van snelheidsmetingen en ongeval cijfers worden er door politie Eenheid Oost-Brabant snelheidscontroles gehouden in de gemeente Bergeijk. Deze controles vinden plaats op locaties waar ongevallen en snelheid een mogelijke relatie met elkaar hebben. Daarnaast wordt ook incidenteel op andere wegen gecontroleerd wanneer er capaciteit beschikbaar is. In het eerste halve jaar van 2019 is op […]

Read more

Illegale dumpingen van drugsafval

Regelmatig worden in het buitengebied dumpingen van drugsafval gevonden. Het kan daarbij gaan om afval van hennepkwekerijen en / of drugslaboratoria. Het dumpen van drugsafval is een milieumisdrijf waar vaak goed georganiseerde criminelen achter zitten. Het afval kan gevaarlijk zijn voor het milieu en brengt voor de gemeente (hoge) opruimingskosten met zich mee. Ziet u een verdachte situatie meldt het dan meteen! Dat kan via de politie (0900-8844) of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000/www.meldmisdaadanoniem.nl). Ziet […]

Read more

Openbare bekendmakingen

Rechtsgeldige bekendmaking vergunningen, meldingen en ontheffingen via internet De gemeente Bergeijk maakt alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het elektronisch gemeenteblad op https://www.officielebekendmakingen.nl. Deze link kunt u ook vinden op onze website. Onderstaande verkorte berichten bieden wij aan als service. De digitale versie is rechtsgeldig. Via de website van officiële bekendmakingen kunt u zich gratis aanmelden voor een attenderingsfunctie voor berichten uit uw buurt. Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen Bergeijk, Stökskesweg […]

Read more

Coördinator Veilig Verkeer Nederland Bergeijk

Veilig Verkeer Nederland is een actieve vereniging voor, door en van verkeersdeelnemers. De vereniging werkt op landelijk, district-, en afdelingsniveau als het gaat om educatie en voorlichting maar zet zich ook in om mensen en organisaties in de omgeving zelf actief aan de slag te laten gaan. Ze prijzen zich gelukkig met de inzet van tienduizenden vrijwilligers, zo ook de Bergeijkse Albert Renders. Albert is als vrijwilliger de nieuwe coördinator van de lokale afdeling Bergeijk […]

Read more

Bergeijk Aanmoedigingsprijs voor duurzame initiatieven

Steeds meer Bergeijkenaren werken zelf, of met anderen uit de buurt, aan een duurzame toekomst. Zo zien we bijvoorbeeld steeds meer (dorps)moestuinen, worden schoolpleinen groener en nemen de Bergeijkse verenigingen energiebesparende maatregelen. Als gemeente zijn we hier blij mee. En om deze initiatieven te blijven stimuleren ondersteunen we ook dit jaar weer nieuwe lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor is in totaal € 5.000,- vrijgemaakt. Inwoners van de gemeente kunnen hun idee kenbaar […]

Read more

Mailing van de gemeente?

In de afgelopen periode hebben wij een aantal keer vernomen dat er brieven naar inwoners zijn gestuurd door externe bedrijven die bijvoorbeeld werkzaam zijn in de isolatiebranche of opwek van zonne-energie. De brieven zijn zo opgesteld dat het lijkt alsof de gemeente hierbij betrokken is. Dit is echter niet het geval. Als gemeente zijn wij onafhankelijk en zullen wij nooit een-op-een samenwerken met een commercieel bedrijf. Wanneer u een dergelijke brief ontvangt en u twijfelt […]

Read more
1 2 3 15