Stalderingsbewijs provincie onvoldoende voor Raad van State

Woensdag 26 februari heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake het beroep tegen het bestemmingsplan en de vergunningen van een pluimveebedrijf aan Schaiksedijk 12 in Riethoven. Daarbij is het bestemmingsplan en zijn de vergunningen vernietigd. De reden hiervoor is dat de provincie niet heeft voldaan aan de eigen stalderingseis uit de verordening ruimte. De overige ingebrachte bezwaren zijn door de Raad van State ongegrond verklaard. De gemeente Bergeijk gaat het bestemmingsplan aanpassen waarbij de provincie nieuwe of aangepaste stalderingsbewijzen zal moeten aanleveren. Daarna kan het bestemmingsplan opnieuw ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad van Bergeijk.

Het pluimveebedrijf, voorheen gevestigd in Veldhoven, is door de provincie aangekocht en naar Riethoven verplaatst vanwege de aanleg van de N69. De gemeente Bergeijk heeft medewerking verleend aan de verplaatsing van het bedrijf naar een bestaand agrarisch bouwblok aan de Schaiksedijk.

Van de stalderingseis was nog geen sprake op het moment dat het oude bedrijf van de pluimveehouder door de provincie werd aangekocht. Stalderen betekent dat een nieuwe stal pas gebouwd mag worden als elders een stal is gesloopt. Daarbij moet de te slopen stal 10% groter zijn dan de nieuwe stal zodat per saldo de oppervlakte aan stallen afneemt. Pas toen de ontwikkeling aan de Schaiksedijk al ver in procedure was, werd de eis opgelegd. Daarom heeft de provincie in een aanvullende overeenkomst met de pluimveehouder de verplichting tot staldering overgenomen. De provincie heeft daarbij ook stalderingsmeters aangekocht en de bewijzen daarvan ingediend bij de Raad van State. Deze heeft nu geoordeeld dat de ingediende stukken niet compleet zijn en daardoor niet voldoen aan de stalderingseis uit de provinciale verordening ruimte. Het bestemmingsplan is vervolgens vernietigd. Overigens zijn de andere ingebrachte bezwaren door de Raad van State ongegrond verklaard.

De gemeente Bergeijk heeft inmiddels contact gelegd met de provincie die een aangepast of nieuw stalderingsbewijs zal moeten aanleveren. Hierna kan de gemeente Bergeijk het bestemmingsplan repareren en opnieuw vaststellen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *