Openbare bekendmakingen

Rechtsgeldige bekendmaking vergunningen, meldingen en ontheffingen via internet
De gemeente Bergeijk maakt alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het gemeenteblad op
https://www.officielebekendmakingen.nl. Deze link kunt u ook vinden op onze website.

Onderstaande verkorte berichten bieden wij aan als service. De digitale versie is rechtsgeldig.
Via de website van officiële bekendmakingen kunt u zich gratis aanmelden voor een
Attenderingsfunctie voor berichten uit uw buurt.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
• Bergeijk, Burgemeester Aartslaan 34, kappen van 10 bomen
• Riethoven, Eind 7, verbouwen van een woning
• Westerhoven, Steenovens 103a, bouwen dakkapel
• Luyksgestel, Hoge Rijt 28, (her)bouwen boerderij

Verleende reguliere omgevingsvergunningen
• Bergeijk, Eerselsedijk 26, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. verplaatsen bouwvlak voor herbouw woning (fase 1)
• Bergeijk, Eerselsedijk 4, plaatsen geldkiosk (voor een periode van 5 jaar)
• Riethoven, Molenstraat 1, verbouwen pand tot hotel

Verlengen beslistermijn
• Riethoven, Merellaan 5, handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (creëren parkeerruimte)

Ingetrokken aanvraag
• Riethoven, Wikkestraat 8, verbouwen woning

Verleende omgevingsvergunning voor nieuwe verbindingsweg N69
Onderstaande bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina odzob.nl/n69 wordt een overzicht getoond van alle bekendmakingen van de diverse bevoegde gezagen met betrekking tot de Nieuwe verbinding N69 en groot onderhoud op het zuidelijk deel van de N69.
• Westerhoven, sectie C nummer 269, aanbrengen verharding op het maaiveld (tijdelijke terreininrichting ter realisatie van Beekdalbrug over de Keersop KW9)

Voor het inzien van stukken dient u een afspraak te maken. Dit kan via www.bergeijk.nl/afspraak.
Voor de bezwaar- en beroepsmogelijkheden verwijzen wij u naar de officiële bekendmakingen op https://www.officielebekendmakingen.nl/.

Onherroepelijk
Bestemmingsplan “Woongebieden Oost en West, Bergeijk” heeft een actuele regeling van bestemmingen voor de woongebieden Oost en West en vervangt de eerdere bestemmingsplannen in die gebieden.

U vindt alle informatie over de plannen, het gebied en de procedures op onze website www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en Ontwikkeling via telefoonnummer 0497 – 551 455 of per mail info@bergeijk.nl.

Rectificatie vergaderingen
Op de volgende datum vinden er openbare vergaderingen plaats in de raadzaal van het gemeentehuis;

Dinsdag 3 maart 2020 om 19.30 uur Grondgebied zaken
Aansluitend vanaf ca. 20.30 uur Maatschappelijke zaken

De commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van donderdag 5 maart 2020 komt te vervallen vanwege het ontbreken van inhoudelijke agendapunten.

De vergadering van het presidium is verzet naar dinsdag 3 maart 2020 en vindt na de commissie Maatschappelijke Zaken in kamer 0.05 van het gemeentehuis plaats.

De agenda’s en stukken worden gepubliceerd op www.bergeijk.nl/vergaderdata.

Indien u ten aanzien van een voorstel als belanghebbende of betrokkene gebruik wilt maken van het “inspreekrecht” bij een commissievergadering, dan kunt u zich melden bij de griffier (0497 – 551 450 / griffie@bergeijk.nl) Ook kunt u zich voorafgaand aan de vergadering melden bij de commissievoorzitter of de griffier.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *