Openbare bekendmakingen

Rechtsgeldige bekendmaking vergunningen, meldingen en ontheffingen via internet
De gemeente Bergeijk maakt alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het gemeenteblad op https://www.officielebekendmakingen.nl. Deze link kunt u ook vinden op onze website.

Onderstaande verkorte berichten bieden wij aan als service. De digitale versie is rechtsgeldig.
Via de website van officiële bekendmakingen kunt u zich gratis aanmelden voor een Attenderingsfunctie voor berichten uit uw buurt.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Bergeijk, Broekstraat 33, vernieuwen van een hellend dak
 • Bergeijk, Trilo fase 5 (Sectie A, nr. 2510), plaatsen caravan
 • Luyksgestel, Postiljon 39, bouwen woning en garage
 • Luyksgestel, Postiljon (bouwkavel 18), bouwen woning een aanleggen inrit/uitweg
 • Luyksgestel, Lommelsedijk 54, verbouwen opslagschuur
 • Luyksgestel, Sengelsbroeksestraat 12, verhogen bestaande loods
 • Riethoven, Schoolstraat 23, (her)bouwen aanbouw
 • Westerhoven, Heijerstraat 29, uitbreiden woning

Verleende reguliere omgevingsvergunningen

 • Bergeijk, Broekstraat 33, vernieuwen van een hellend dak
 • Bergeijk, Weebosserweg 8, uitbreiden van een woning
 • Luyksgestel, Hasselsestraat 29, bouwen van een carport
 • Luyksgestel, Hoge Rijt 3, aanleggen van een inrit/uitweg
 • Luyksgestel, Vlieterdijk 38, wijzigen diercategorie en huisvestingssysteem (OBM)
 • Luyksgestel, Postiljon 39, bouwen woning en garage

Sloopmeldingen

 • Bergeijk, Sint Gerardusweg 9, verwijderen asbesthoudende materialen

Milieumeldingen

 • Luyksgestel, Vlieterdijk 38, veranderen van de inrichting

 

Melding brandveilig gebruik

 • Bergeijk, Witrijtseweg 9, brandveilig gebruiken buurthuis ’t Sant t.b.v. 3

Carnavalszittingsavonden

 

Verlengen beslistermijn

 • Riethoven, Molenstraat 1, verbouwen van een pand tot een hotel

 

Niet in behandeling genomen aanvraag omgevingsvergunning

 • Luyksgestel, Peter Peterslaan 4, aanleggen uitweg/inrit
 • Luyksgestel, Postiljon 2, aanleggen uitweg/inrit

 

Milieumelding voor nieuwe verbindingsweg N69

Onderstaande bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina odzob.nl/n69 wordt een overzicht getoond van alle bekendmakingen van de diverse bevoegde gezagen met betrekking tot de Nieuwe verbinding N69 en groot onderhoud op het zuidelijk deel van de N69.

 • Riethoven, Bosweg (sectie E, nr. 1593), tijdelijke terreininrichting t.b.v. de N69 (ter realisatie van KW5)

 

Voor het inzien van stukken dient u een afspraak te maken. Dit kan via www.bergeijk.nl/afspraak.

Voor de bezwaar- en beroepsmogelijkheden verwijzen wij u naar de officiële bekendmakingen op https://www.officielebekendmakingen.nl/.

 

Meldingsplichtige evenementen

 • Bergeijk, het houden van Teutendagen op 28 juli, 4 en 11 augustus 2020
 • Riethoven, het houden van een Districts Gildedag met feestavond op 15 en 17 mei 2020
 • Westerhoven, het houden van een kaarsenprocessie naar de Valentinuskapel op 14 februari 2020

 

Verklaring van geen bezwaar

 • Bergeijk, doorkomst van de Truckrun over grondgebied van de gemeente Bergeijk op 19 september 2020

 

Bent u het oneens?
U kunt binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders/de burgemeester, Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk. Tevens kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *