Commissievergaderingen

Op de volgende data vinden er openbare vergaderingen plaats in de raadzaal van het gemeentehuis;

Dinsdag 4 februari 2020 vanaf 19.30 uur Maatschappelijke zaken en Grondgebied zaken
Donderdag 6 februari 2020 om 20.30 uur Algemeen Bestuurlijke Zaken

De agenda’s en stukken zijn op de gebruikelijke plaatsen ter inzage gelegd en worden, voor zover digitaal beschikbaar, gepubliceerd op www.bergeijk.nl/vergaderdata.

Indien u ten aanzien van een voorstel als belanghebbende of betrokkene gebruik wilt maken van het “inspreekrecht” kunt u zich melden bij de griffier (0497 – 551 450 / griffie@bergeijk.nl) Ook kunt u zich voorafgaand aan de vergadering melden bij de commissievoorzitter of de griffier.

 

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *