Start heiwerkzaamheden beekdalbruggen de Keersop en de Run

In januari 2020 start Boskalis met de bouw van de bruggen over het beekdal van de Keersop en het beekdal van de Run. De aannemer begint met heiwerkzaamheden bij beekdal de Keersop op 13 januari. Een week later, op 20 januari, volgt ook het heien bij beekdal de Run. De werkzaamheden nemen per brug ongeveer 7 tot 8 weken in beslag. Er wordt gewerkt op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur.

Hinder

De overlast voor de omgeving wordt zoveel mogelijk beperkt. Toch kan het zijn dat de werkzaamheden in de directe omgeving voor geluid- en trillinghinder zorgen. Uit voorzorg is daarom een trilling- en geluidonderzoek uitgevoerd door onafhankelijke, gecertificeerde bureaus. Hieruit blijkt dat de intensiteit van de trillingen ruim binnen de normen blijft van de landelijke richtlijn die Stichting Bouwresearch (SBR) heeft opgesteld ter voorkoming van materiƫle schade aan woningen/panden. Ook blijft het geluidsniveau binnen de gestelde wettelijke normen, wat niet wegneemt dat de heiwerkzaamheden te horen zijn. Omwonenden en bedrijven in de directe omgeving hebben hierover al een informatiebrief ontvangen.

Wat gebeurt er na de werkzaamheden

Direct na het heien worden de funderingsblokken van de bruggen gebouwd. Dit duurt ongeveer een half jaar. Om deze funderingsblokken te kunnen maken, is het nodig om bemaling toe te passen. Lokaal wordt het water bij de funderingsblokken weggepompt en via retourneervelden wordt het weer terug de grond in gebracht. Aansluitend worden op deze funderingsblokken de peilers van de brug gebouwd. De totale bouwtijd per brug is ongeveer anderhalf jaar.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *