Openbare bekendmakingen (2)

Vooraankondiging voorontwerp

Bestemmingsplan vakantiepark De Zwarte Bergen te Luyksgestel inzake de ontwikkeling van het vakantiepark. Het tijdstip van de ter inzage legging van het voorontwerp bestemmingsplan zal binnenkort worden bekend gemaakt in de Eyckelbergh, het digitale gemeenteblad en de Staatscourant.

Ontwerp

Bestemmingsplan “Burgemeester Lindersweg 7 (gewijzigd)” voorziet in het wijzigen van de agrarische functie van het perceel naar een functie Recreatie ten behoeve van realisatie van een Bed &  Breakfast en een minicamping. In april/mei 2019 heeft dit ontwerpbestemmingsplan reeds ter visie gelegen. Er is gebleken dat voorafgaand aan de inzagetermijn van het ontwerpbestemmingsplan geen beoordelingsbesluit genomen is in het kader van afwegingen over een milieueffectrapportage. Dit MER-beoordelingsbesluit is inmiddels genomen. De conclusies zijn in het ontwerpbestemmingsplan beschreven, waarbij het plan ook op enkele andere punten is aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan wordt daarom opnieuw voor eenieder ter inzage gelegd (ter inzage van dinsdag 24 december 2019 t/m maandag 3 februari 2020).

Gewijzigd vastgesteld

Bestemmingsplan “Witrijtseweg 15” voorziet in ontwikkeling van een recreatiebedrijf aan de Witrijtseweg 15 te Bergeijk met onder andere een minicamping, reguliere horeca en een opleidingsinstituut voor outdoor activiteiten (ter inzage van donderdag 2 januari 2020 t/m woensdag 12 februari 2020).

Bestemmingsplan “Hoge Rijt 28” voorziet in de herontwikkeling van een voormalig agrarisch bedrijf aan de Hoge Rijt 28 te Luyksgestel naar de bestemming wonen, waarbij de voormalige bedrijfswoning een reguliere woonbestemming krijgt (ter inzage van donderdag 2 januari 2020 t/m woensdag 12 februari 2020).

 

U vindt alle informatie over de plannen, het gebied en de procedures op onze website www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en Ontwikkeling via telefoonnummer 0497-551455 of per mail info@bergeijk.nl

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *