Inloopbijeenkomst grootschalige zon- en windenergie

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken toe naar een gezamenlijk beleid voor grootschalige zon- en windenergie in de Kempen. Inwoners en andere stakeholders zijn betrokken bij het opstellen van dit beleid. Ook zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapportage. Tijdens de inloopbijeenkomst kunnen vragen gesteld worden over de milieueffectrapportage en worden de eerste contouren van het beleid gepresenteerd. Het beleid zal eind 2019 ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraden.

Inloopbijeenkomst

Komt u naar de inloopbijeenkomst? Dan staat er een team van specialisten klaar om iedereen te informeren over de manier waarop het beleid tot stand komt en de onderzoeken die gedaan zijn. Er zijn geen plenaire presentaties, dus iedereen kan binnenlopen wanneer het schikt en is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.

Datum: dinsdag 20 augustus 2019

Tijd: 16:00 tot 20:00 uur

Locatie: Cultureel Centrum Den Herd, Emmaplein 4, Bladel

Waarom beleid?

Om de negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen een halt toe te roepen is wereldwijd afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. De Nederlandse overheid wijst ook gemeenten op het nemen van hun verantwoordelijkheid. De Kempengemeenten werken hierin samen en stellen in de ‘Klimaatvisie Kempengemeenten’ het doel om gezamenlijk energieneutraal te worden. Om dit te behalen is het nodig om naast energiebesparing en zonnepanelen op daken, ook grootschalig duurzame energie op te wekken. De Kempengemeenten stellen gezamenlijk beleid vast voor grootschalige zonne- en windparken omdat deze vormen van energieopwekking de meeste impact hebben op de omgeving. Tot aan de vaststelling van het beleid wordt geen medewerking verleend aan de realisatie van nieuwe grootschalige zonne- en windparken.  Zo behouden de gemeenten regie over waar en in welke vorm en omvang windparken en zonnevelden ontwikkeld mogen worden.

Milieueffectrapportage ter inzage

De milieueffectrapportage (ook wel planMER) ligt tot en met 2 september 2019 voor iedereen ter inzage op de gemeentehuizen in Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De-Mierden. Ook via de website kan het planMER bekeken worden: www.zonenwindindekempen.nl Op deze website vindt u ook meer informatie over de beleidsontwikkeling, de inzageperiode, de wijze van reageren en de vervolgstappen.

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *