Hoorzitting – Commissie Bezwaarschriften

De Commissie Bezwaarschriften komt op woensdag 16 en woensdag 23 januari 2019 bijeen in het gemeentehuis Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk. Voor nadere informatie over deze hoorzitting verwijzen wij u naar de website www.bergeijk.nl/vergaderdata of kunt u contact opnemen met de plv. secretaris van de Commissie Bezwaarschriften, mevrouw mr. L. Van Heist-van Lokven, bereikbaar via telefoonnummer 0497-551455 of via e-mail l.vanheist@bergeijk.nl

De zittingen van de Commissie Bezwaarschriften zijn openbaar tenzij de commissie ten aanzien van een bepaald bezwaarschrift besluit het horen besloten te laten plaatsvinden

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *