Afsluiting Fressevenweg en Bergeijksedijk

De gemeente Valkenswaard en gemeente Bergeijk gaan in de periode van maandag 22 januari t/m zaterdag 27 januari werkzaamheden uitvoeren op de Fressevenweg in Bergeijk en de Bergeijksedijk in Valkenswaard. Dit betekent dat de volledige weg is afgesloten tussen de N69 in Valkenswaard en het Eykereind in Bergeijk. Door de werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren beperken we de overlast voor de omgeving en gebruikers.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden en bermonderhoud in Bergeijk en het opknappen van de bermen in Valkenswaard. In verband met de benodigde werkruimte is het noodzakelijk de gehele weg af te sluiten. Het doorgaand verkeer wordt door middel van bebording omgeleid via de N69 en N397. Het fietspad blijft wel open voor fietsverkeer. Wij vragen uw begrip voor deze tijdelijke situatie.

Indien de weersomstandigheden het niet toelaten bestaat de kans dat de werkzaamheden tot nader order worden uitgesteld.

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *