Onderzoek naar (sociale) weerbaarheid

Er komt een onderzoek naar de stand van zaken wat betreft weerbaarheid onder jongeren in de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De-Mierden. Ook wordt hiermee een beeld opgehaald van de huidige werkwijze met betrekking tot weerbaarheid en opvoedkracht in de Kempengemeenten. Met behulp van de resultaten wordt vervolgens een actieplan opgesteld om de situatie te verbeteren.

Gezond opgroeien houdt in dat kinderen zich in een veilige en stimulerende omgeving kunnen ontwikkelen. Gezond opvoeden is kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige en betrokken leden van de samenleving. Dit is een taak van zowel ouders als samenleving. Bewezen is dat weerbare jongeren beter bestand zijn tegen pesten, ze pesten zelf minder, zijn minder vaak eenzaam en ervaren minder psychische problemen.

Echter, uit onderzoek van de GGD blijkt dat 5% van kinderen en jongeren van 4-18 jaar in de Kempengemeenten onvoldoende weerbaar is. 14% van de ouders heeft behoefte aan ondersteuning bij het weerbaarder maken van hun kind.

De Kempengemeenten willen met het plan van aanpak “Versterken van de (sociale) weerbaarheid van kinderen, jongeren en de kracht van hun opvoeder 2018-2021”, samen met de GGD, het CJG+ de Kempen en ouders de weerbaarheid van kinderen vergroten. Veel scholen en organisaties hebben al beleid en interventies om de weerbaarheid van kinderen/jongeren en de opvoedkracht van ouders te versterken. Een eerste stap is daarom inzicht krijgen in het huidige aanbod. De vragenlijst dient voor 9 oktober te worden ingevuld via een internetlink.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *