Bergeijk GREEN Aanmoedigingsprijs

Voor duurzame initiatieven
Voor het derde jaar op rij organiseert de gemeente Bergeijk de BErgeijk GREEN Aanmoedigingsprijs. De gemeente wil zo lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid extra ondersteunen en heeft daar maximaal € 1.500 per winnend idee voor vrijgemaakt. Inwoners van de gemeente kunnen hun idee kenbaar maken door een kort filmpje in te sturen waarin ze het idee toelichten, de locatie laten zien, wie allemaal meehelpt etc.. Maximaal 3 ideeën worden jaarlijks gehonoreerd.

Gemeente Bergeijk vindt het als groene gemeente belangrijk om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Eerdere winnaars waren: een appelpers voor Natuurtuin ’t Loo , een Wilgentuin en een plukroute in wijk De Molen (met fruitbomen, kruiden, notenbomen etc.).

Aanmelden
Filmpjes kunnen tot en met 22 oktober 2017 ingediend worden via website@bergeijk.nl In het filmpje, dat maximaal 2 minuten mag duren, moet in elk geval worden uitgelegd waarom het idee bijdraagt aan ‘duurzaamheid’. Alle vormen van samenwerkingen (buurtgenoten, vrienden, verenigingen, enzovoort) zijn uitgenodigd om mee te doen.

De prijzen zullen uitgereikt worden in de Bergeijkse Duurzaamheidsweek van 4 tot en met 12 november.

Voor nadere informatie, kijk op de website www.bergeijk.nl/begreen of neem contact op met Floor Ambachtsheer, specialist milieu van de gemeente Bergeijk, f.ambachtsheer@bergeijk.nl

 

One comment

 1. Geachte Heer Stef Luijten,

  Inzending naar aanleiding van de oproep in de Eyckelbergh van 4 oktober 2017.

  Tijdens de hoorzitting in het gemeentehuis, over de vernieuwing van de fietspaden langs de weg Hoek en Lijnt, heb ik voorgesteld om de nu verharde strook tussen rijbaan en fietspad te beplanten met beukenhaag.
  Na ruggespraak met de gemeente en de aannemer is een oplossing gevonden. Hierdoor is aan de zuidzijde, in aansluiting op de bestaande groenstrook met bomen nabij de rotonde, voldoende ruimte gevonden om de beplanting te realiseren. Belangrijkste voordeel hiervan is dat de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de gebruikers van het fietspad sterk wordt verbeterd.
  Om straks het nieuw ontstane groene ‘lint’ in het voorjaar nog aantrekkelijker te maken, stel ik voor de groenstrook tussen haag en fietspad te beplanten met krokussen.

  Bijgaand enige foto’s ter verduidelijking

  Met vriendelijke groet,
  Theo Schoenmakers
  Hoek 24
  5571 GK Bergeijk
  0497 572540

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *