Samen tegen laaggeletterdheid

DigiTaalhuis in Bergeijk

Bibliotheek De Kempen, de Kempengemeenten, Stichting Lezen & Schrijven, het GOW welzijnswerk en het Stercollege bundelen hun krachten om de geletterdheid, gecijferdheid en digitale vaardigheid van volwassen inwoners te versterken. Zij stelden samen een convenant op waarbij het versterken van de basisvaardigheden van de inwoners in de Kempengemeenten centraal staat.

In Nederland hebben zo’n 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen en schrijven. Daarnaast hebben 1,5 miljoen mensen moeite met rekenen en heeft één op de vijf Nederlanders onvoldoende digitale vaardigheden. In de Kempengemeenten hebben naar schatting 9000 mensen moeite met lezen en schrijven. Tijd voor actie vonden de stellers van het convenant. Dit thema moet niet langer meer een taboe zijn, er moet juist continu aandacht voor zijn.

Woensdag 6 september: opening DigiTaalhuis in Bergeijk
Op woensdag 6 september wordt daarom het eerste DigiTaalhuis geopend in het Aquinohuis in Bergeijk. Het DigiTaalhuis is een plek waar volwassenen beter de Nederlandse taal leren spreken, lezen en schrijven. Ook kunnen zij hier beter leren rekenen en leren om te gaan met een computer en internet. Er is informatie verkrijgbaar en er zijn spreekuren waar mensen terecht kunnen als zij iets aan hun lees- en schrijfproblemen willen doen. Mensen kunnen daarnaast een passend educatief aanbod volgen of doorverwezen worden naar formele educatietrajecten.

DigiTaalhuis in iedere betrokken gemeente
Ook in de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden zullen de mogelijkheden worden onderzocht om  DigiTaalhuizen te vestigen. Het DigiTaalhuis van Bergeijk dient daarbij als voorbeeld. In het DigiTaalhuis werken professionals samen met vrijwilligers, die via scholing de kans krijgen om hun expertise te ontwikkelen.

Week van de Alfabetisering
De opening van het DigiTaalhuis valt in de week van de Alfabetisering. In deze week, dit jaar van 4 tot en met 10 september 2017, organiseren honderden organisaties een evenement rondom taal en geletterdheid. Bij elkaar opgeteld vormen deze evenementen de Week van de Alfabetisering. Ook Bibliotheek De Kempen heeft tijdens deze week evenementen op de planning staan. Een actueel overzicht is te vinden op www.bibliotheekdekempen.nl.

Zelf aan de slag?

Wilt u zelf beter leren lezen en schrijven? Kent u iemand die moeite heeft met lezen en schrijven? Of wilt u anderen helpen met taal? Neem dan contact op met uw bibliotheek of kijk voor meer informatie op www.bibliotheekdekempen.nl.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *