Samenwerking Middenweg Eersel-Bergeijk-N397 ondertekend

Woensdag tekenen wethouder Liesbeth Sjouw van de gemeente Eersel, wethouder Mathijs Kuijken van de gemeente Bergeijk en Gedeputeerde Christophe van der Maat van de provincie Noord Brabant gezamenlijk de samenwerkingsovereenkomst “Middenweg Eersel-Bergeijk-N397”. De ondertekening betekent de formele start van het project. In de samenwerkingsovereenkomst maken de drie partijen  afspraken over de voorbereiding van en de aanleg van een nieuwe weg in het middengebied tussen Eersel en Bergeijk.

Het project maakt onderdeel uit van het Nulplus Maatregelenpakket gebiedsakkoord Grenscorridor N69 en draagt bij aan de verbetering van de leefbaarheid en de bereikbaarheid in het gebied.  Doelstelling is enerzijds de verbetering van de verkeersstructuur en het realiseren van een nieuwe noordelijke ontsluiting voor de kernen Bergeijk en Luyksgestel richting de N397. Anderzijds zal met de realisering van de nieuwe weg het sluipverkeer in de kern Eersel (m.n. Hazenstraat) sterk afnemen.

Het resultaat is een 60 km/uur weg met een lengte van circa 4.900 meter. Deze begint op het zuidelijke deel van de Stökskesweg bij industrieterrein de Waterlaat in Bergeijk. De weg loopt grotendeels via het vrije veld aan de noordwest kant van Bergeijk naar de Provincialeweg N397 waar ter hoogte van de Boevenheuvel met een rotonde wordt aangesloten. Bij de kruising van de nieuwe Middenweg met Stokkelen/ Eerselsedijk komt een kruising met voorrang voor het verkeer op de nieuwe weg. Om een veilige oversteek te maken voor fietsers en voetgangers worden hier twee (kleine) fietstunnels gerealiseerd voor langzaam verkeer in de richting Bergeijk en Eersel (vice versa) op de Bergeijksedijk/Stokkelen.


Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *