Stijljaar Bergeijk van start met www.rietveldbergeijk.nl

Het nieuwe jaar is nog maar net van start gegaan, maar we weten nu als dat het een feestjaar zal worden voor Bergeijk! Dit jaar vieren we, samen met de rest van Nederland dat kunststroming ‘De Stijl’ 100 jaar bestaat. Ook onder de naam Mondriaan to Dutch Design (#MTDD). Gerrit Rietveld was immers een vooraanstaand lid van deze kunstbeweging. Voor Bergeijk valt dit jaar alles mooi samen met de voltooide grootscheepse renovatie van De Ploeg.

Vanaf april, wanneer het toeristenseizoen start en het bezoekerscentrum van De Ploeg geopend wordt, staan er tal van activiteiten op stapel. Achter de schermen is er de afgelopen maanden al hard gewerkt aan activiteiten en communicatiemiddelen.

Website
Zo is de site www.rietveldbergeijk.nl al in de lucht! Op deze site kunt u meer informatie over het themajaar en de diverse activiteiten lezen. De site is voor inwoners, toeristen en kunstliefhebbers van De Stijl bestemd. Kortom, iedereen die Bergeijk en specifiek Rietveld en Ruys een warm hart toedraagt. De site is tot stand gekomen door medewerking van Stichting Rietveld & Ruys, VVV en de gemeente. De komende tijd wordt de site nog verder verfijnd. Dat de site al een paar maanden eerder in de lucht is, heeft alles te maken met de ambitie om met dit themajaar meer bezoekers en toeristen naar Bergeijk te halen en de verblijfsbestedingen te verhogen. Op de site zijn (nu al) arrangementen te boeken vanaf de maand april, voor toeristen/bezoekers maar uiteraard ook bedrijven (uitjes), verenigingen en inwoners. Horeca en toeristische ondernemers uit Groot Bergeijk hebben een mooi aanbod aangeleverd voor deze site. Ook op social media is rietveldbergeijk te vinden: https://www.facebook.com/rietveldbergeijk en https://twitter.com/rietveldbergeij

Veel aandacht, nu al
De afgelopen maanden zijn vertegenwoordigers van (internationale en nationale) reisgezelschappen, kunstgezelschappen en pers al op excursie geweest in Bergeijk om hen te interesseren voor De Stijl in Bergeijk. Het thema, en dan met name het prachtig gerenoveerde Ploeggebouw, lijken aan te slaan. In België en Duitsland zijn kunstreizen opgezet, waarbij een bezoek wordt gebracht aan Bergeijk. In diverse (kunst)bladen en ((inter)nationale) kranten verschijnt binnenkort een bijlage over De Stijl, waarin Bergeijk ook de nodige aandacht krijgt.

Introductieavond vrijwilligers
Om van het themajaar een gigantisch succes te maken zijn veel mensen nodig. Stichting Rietveld & Ruys organiseert donderdag 19 januari een avond voor (potentiële) vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten. U bent van harte welkom om 20.00 uur in De Ster (naast het Teutenhuis aan de Domineestraat). Voor meer informatie, lees de Eyckelbergh van 11 januari, voorpagina.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *