Informatiavond Wonen op de Weebosch

Op woensdag 7 december 20.00 uur wordt er in buurthuis ’t Sant op de Weebosch een informatieavond over wonen gehouden.

Kleine kern de Weebosch ziet met lede ogen dat de jeugd en de ouderen uit het dorp vertrekken omdat er geen goede woningen beschikbaar zijn.
De bouwmogelijkheden zijn beperkt, de bestemmingsplannen achterhaald en de sociale woningbouw ligt al jaren stil. De traditionele lintbebouwing, het beekdal van de Run, de Ecologische Hoofdstructuur en het agrarisch gebied maken bouwen een haast onmogelijke opgave. Toch zal er wat moeten gebeuren wil het dorp leefbaar blijven.

Op deze avond geven gemeente en dorpsraad informatie over de (beperkte) bouwmogelijkheden voor jongeren en ouderen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *