Bruine en zwarte ratten: wat kunt u er tegen doen!

Op verschillende plekken in woonwijken in de gemeente Bergeijk zijn zwarte ratten gesignaleerd. In dit artikel willen wij u informeren over overlast door bruine en zwarte ratten. Hoe herkent u ze en wat zijn de eventuele gevaren voor de gezondheid. Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen en wat kan de GGD voor u doen.

De meest voorkomende rat in Nederland is de bruine rat. Bruine ratten zijn goede zwemmers die in groepsverband leven. Zij hebben een voorkeur voor verblijf in de openbare ruimte. Bruine ratten komen af op zwerfvuil en etensresten. Zij dringen gebouwen binnen als daar voedsel is en er schuilplekken te vinden zijn. De zwarte rat is in Nederland relatief zeldzaam en komt op dit moment alleen in de haven van Amsterdam voor en in de zuidelijke provincies van Nederland. De zwarte rat verschilt van de bruine rat door de langere en ruigere vacht, de grotere en dunner behaarde oren, de grotere ogen en de langere en dunnere staart. Hij is kleiner en zwemt zelden. De zwarte rat nestelt zich in tegenstelling tot de bruine rat graag in gebouwen (liefst op hoge, droge plekken) waar voedsel te vinden is. Hij is zeer schuw.
Ratten zijn alleseters, zij hebben wel een voorkeur voor granen, zaden, meel en vruchten.
Katten, honden en roofvogels zijn natuurlijke vijanden van ratten.

Bruine rat
• Grootte: 19 – 30 cm (volwassen, exclusief staart), staart 17 – 23 cm
• Kleur: grijsbruin, maar varieert in kleur
• Duur van geboorte tot eerste jong: 3,5 – 4 maanden
• Gedrag: goede zwemmer en graver
• Voorkeursplek: rioolstelsel, kruipruimten, waterkanten, tuinen en perken
• Overlast/schade: verzakkingen, knaagschade, aantasting van voedsel

Zwarte rat
• Grootte: 16 – 24 cm (volwassen, exclusief staart) staart 17 – 25 cm
• Kleur: grijsbruin tot donkergrijs, lichte onderbuik maar varieert in kleur
• Duur van geboorte tot eerste jong: 3,5 – 4 maanden
• Gedrag: goede klimmer en springer
• Voorkeursplek: vaak hoger in gebouwen
• Overlast/schade: verzakkingen, knaagschade, aantasting van voedsel

Op welke manier kunt u overlast van ratten ervaren?
Ratten kunnen schade veroorzaken doordat zij knagen aan verpakte levensmiddelen, textiel, papier, isolatiematerialen, leidingen en kabels (denk aan kortsluiting en storingen). Ratten graven holen en gangenstelsels als schuilplaats. Soms doen ze dit ook in de leefomgeving van mensen.

Wat zijn de risico’s voor de gezondheid?
Bruine ratten en zwarte ratten zijn soms dragers zijn van ziekteverwekkers waar mensen ziek van kunnen worden. Via ontlasting en de urine verontreinigen zij voedsel en water. Dit kan bijvoorbeeld voedselvergiftiging veroorzaken.

Wat kunt u zelf doen om overlast van ratten te voorkomen?
Zolang ratten in de openbare ruimte scharrelen en niet in woningen komen of in grote aantallen op één plek aanwezig zijn, hoeft u dit niet als rattenoverlast te zien. De volgende maatregelen kunt u zelf nemen om rattenoverlast te voorkomen en te vermijden dat ratten doden (en dus gebruik van rattengif) nodig is:
• Zorg voor een opgeruimde en schone omgeving in en rond uw woonomgeving (dus ook in de schuur, de tuin en plaatsen waar u afval opslaat) zodat een rat geen voedsel vindt. Laat materialen en rommel niet langdurig liggen, want dit biedt nestmateriaal en beschutting om een nest te maken. Denk daarbij ook aan opslag van brandhout.
• Bewaar afval in goed afsluitbare bakken totdat het wordt afgevoerd.
• Zorg dat de rat niet kan binnenkomen via bijvoorbeeld openingen in buitenmuren, luchtroosters, niet goedafgesloten deuren en ramen, defecte (open) rioleringen, putjes en defect regenwaterafvoer. U kunt hiervoor staalwol gebruiken.
• Snoei struiken vooral aan de onderkant. Let erop dat er geen rommel blijft liggen, bijvoorbeeld langs gevels.
• Als u konijnen, kippen, volièrevogels e.d. houdt zorg voor goed afgesloten leefruimtes en geef niet meer voer dan ze in korte tijd op kunnen eten. Sluit diervoeders goed af.
• Zorg ervoor dat ratten op straat geen etensresten vinden.
• Als uw buren ook overlast hebben van ratten, bespreek dan samen met hen deze maatregelen

Wat kan de gemeente voor u (laten) doen?
Bergeijk heeft een service-overeenkomst met het Kennis en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen.
U kunt een melding maken bij het KAD van een plaagdierprobleem. Het KAD adviseert u en registreert de melding. In veel gevallen kan met behulp van advies afdoende antwoord worden gegeven op vragen rond de plaagdierproblematiek. Wanneer professionele bestrijding toch nodig blijkt wordt u naar de gemeente doorverwezen.
Bij overlast in de buurt kan de gemeente een onderzoek door een professionele bestrijder laten uitvoeren. Deze geeft advies en kan een eventuele bestrijding uitvoeren. De kosten van het onderzoek en bestrijdingen op openbaar gebied zijn voor de gemeente. Bestrijdingen op particuliere grond zijn voor eigen rekening.

We rekenen op uw medewerking, want alleen gezamenlijk kunnen we voorkomen dat er een rattenplaag ontstaat!

Adressen
KAD: Telefoonnummer: 0317 41 9660 of e-mail info@kad.nl
Gemeente: U kunt plaagdierenoverlast melden via de Bel- en Herstellijn 0497 – 551 480 of via www.bergeijk.nl/belenherstellijn

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *