Vertraging nieuwbouw Bernardusschool

In oktober 2015 heeft de gemeente een vergunning verleend voor nieuwbouw van de Bernardusschool op ’t Loo. Er is tegen deze vergunning beroep ingesteld bij de rechtbank. De rechter heeft nu een zogenaamde tussenuitspraak gedaan.

Hieruit blijkt dat het beroep op de meeste punten ongegrond is. Echter op het punt van parkeren heeft de rechtbank een gebrek geconstateerd. Hoewel er in het plan volgens de gangbare uitgangspunten voldoende parkeerplaatsen zijn opgenomen, is dit parkeerbeleid volgens de rechtbank niet goed vastgelegd in het bestemmingsplan. Bij deze tussenuitspraak krijgt de gemeente de gelegenheid om dit gebrek te repareren. In afwachting daarvan heeft de rechtbank de vergunning geschorst. Dit houdt in dat in afwachting van de definitieve uitspraak niet gebouwd mag worden.

De gemeente beraadt zich nog over de te ondernemen stappen. Hoe dan ook heeft deze uitspraak tot gevolg dat de bouw van de school niet volgens planning voortgezet kan worden. Een vertraging van naar schatting een half jaar lijkt onvermijdelijk. Dit is vooral voor alle kinderen en hun ouders een heel vervelende situatie en de gemeente zal er alles aan doen om de bouw zo snel mogelijk te kunnen hervatten.

 

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *