Project Eetbaar Bergeijk

Van KIJKgroen naar DOEgroen
Een aantal bewoonsters uit wijk ‘De Molen’ in de kern Bergeijk hebben het initiatief genomen om te komen tot eetbaar groen in hun wijk. Denk hierbij aan fruit- en notenbomen, bessenstruiken en kruiden. Eetbaar groen om Bergeijk nog groener te maken en blijvend van te genieten. Daarnaast een impuls om één van de groenste dorpen van Europa te blijven. De gemeente en de buurtvereniging willen graag een bijdrage leveren aan de realisatie van het plan.

Voor de aanleg van een plukroute eetbaar groen is inmiddels een ontwerp gemaakt door adviesbureau Puur Permacultuur. Dit bureau heeft al in diverse gemeenten in Brabant plukroutes gerealiseerd. Het ontwerp is een duurzaam plan, dat het straatbeeld verfraait, de biodiversiteit verhoogt, mensen samenbrengt en kinderen weer in contact brengt met de natuur om ons heen. Zie ook www.plukroute.nl

Natuurlijk valt of staat dit project met het enthousiasme en de inzet van de bewoners. De kerngroep heeft daarom in samenwerking met de Gemeente Bergeijk en adviesbureau Puur Permacultuur een startbijeenkomst georganiseerd om informatie te delen en als input voor de uitwerking. De aftrap wordt verzorgd door wethouder Mathijs Kuijken.
De informatieavond is vooral bedoeld voor bewoners uit de wijk ‘de Molen’, begrensd door Stökskesweg, Beisterveldenweg, Hooge Berkt, Churchilllaan en Standerdmolen.

De informatieavond is op woensdag 21 september a.s. om 19.30 uur in de Raadszaal van het Gemeentehuis.

Het verzoek is om u aan te melden via de volgende link: www.bergeijk.nl/eetbaarbergeijk

Voor vragen over het programma kunt u zich wenden tot de heer Harrie Brouwers van de afdeling Beheer Ruimte tel: 0497-551455 of h.brouwers@bergeijk.nl

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *