Patiëntenrechten.

Datum: dinsdag 15 maart 2016
Plaats: Gemeenschapshuis Terlo, Terlostraat 7 in Bergeijk

De voorlichtingsbijeenkomst Patiëntenrechten gaat uitvoerig in op de rechten van de patiënt

Aan de orde komen bijvoorbeeld:

 Het recht op informatie

 Het recht op toestemming

 Het Elektronisch Patiënten Dossier en het Elektronisch Medicatie

 Het recht op inzage in het medisch dossier

 Het recht op privacy

 het recht op een tweede mening (second opinion)

De lezing wordt georganiseerd door Vrouwen van Nu Bergeijk ’t Loo in samenwerking met Stichting Steunfonds Gezondheidszorg Kempenland.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *