Oranjefonds ondersteunt mannensoos de Weebosch.

In het kader van het ouderenproject “Alle Jaren Tellen” heeft het Oranjefonds een bijdrage van € 2.700 beschikbaar gesteld voor de mannensoos in buurthuis ’t Sant op de Weebosch (gem. Bergeijk).

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Ze steunen veel verschillende projecten voor alle mogelijke doelgroepen. Ook voor ouderen. Dit laatste is minder bekend. Vandaar dat er hiervoor in het najaar van 2015 extra geld beschikbaar kwam dat via een speciale, verkorte procedure aangevraagd kon worden.
De dorpsraad de Weebosch kende deze regeling en heeft ten behoeve van de mannensoos een aanvraag gedaan om in 2016 te starten met een mannensoos. Deze zal iedere dinsdagmorgen open zijn in het buurthuis ’t Sant.
Om te starten was er spelmateriaal nodig, een biljart en wat kleine inventarisstukken. Daarnaast werd een bijdrage gevraagd voor de aanloopkosten in 2016.

In totaal was er € 6.035 nodig waarvan een groot deel (€ 3.335) werd opgebracht via sponsoring en een kleine bijdrage van de dorpsraad. Het Oranjefonds vulde het resterende bedrag aan met een bijdrage van € 2.700.

In december 2015 is er met succes proef gedraaid. De mannensoos is bedoeld voor alle mannen die op de Weebosch wonen of woonden. Er is een klein bestuur geformeerd dat samen met een groep vrijwilligers een wekelijks programma maakt. Er wordt nauw samengewerkt met de dorpsondersteuner, dagbestedingsgroep in het buurthuis, het Rode Kruis en de werkgroep Weebosch zorg(t). Momenteel komen er wekelijks 15 – 18 bezoekers.

Het programma bevat recreatieve onderdelen maar is ook voor een belangrijk deel gericht op het bevorderen van onderling contact en het vergroten van de redzaamheid van mensen op leeftijd.
Een kleine greep uit het programma:

 werken met de zintuigen

 themamorgen over beroepen

 vogelhuisjes maken

 jeu de boules, biljarten

 themamorgen dementie

Deze mannengroep past in het streven van de dorpsraad en het buurthuisbestuur om buurthuis ’t Sant de functie te geven van huiskamer van de Weebosch. Daarbij draagt het bij een de leefbaarheid in het dorp en brengt het mensen bij elkaar.
Dankzij de bijdrage van het Oranjefonds kan de mannensoos op de Weebosch een vliegende start maken.

Dit jaar doen de vrijwilligers van de mannengroep en de dagbesteding mee als collectant voor de Oranjefondscollecte van 17 – 21 mei.

Iedereen is welkom in het buurthuis en kan deelnemen aan de vele activiteiten. Deelname is gratis; er wordt alleen een bijdrage voor de koffie gevraagd.
Meer informatie: Charles de Backer (0497 54 1540 06 1146 7201) of Eveline Poldervaart (dorpsondersteuner 06 10147720.

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *